Ավելացնել ապրանք

Պայմաններ և կանոններ1. Պայմանների ընդունում

Այս փաստաթուղթը սահմանում է ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները, երբ օգտագործում եք Rednur.com-ը և բջջային հավելվածը: Եթե համաձայն չեք Պայմաններին, չեք կարող օգտվել մեր ծառայություններից:

 

2. Ձեր տվյալների անվտանգությունը

Ձեր տվյալների անվտանգությունը մեզ համար առաջնային է: Երբ դուք օգտվում եք ծառայություններից, մեր Տվյալների Գաղտնիությունը ծանուցում է Ձեզ , թե ինչպես է ձեր տեղեկատվությունը հավաքվում և օգտագործվում։

Դուք նաև համաձայնվում եք մեր կողմից ձեր տեղեկատվության օգտագործմանը՝ համաձայն մեր Տվյալների Գաղտնիության հայտարարության, որին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Համաձայն ԱՄՆ օրենսդրության՝ Rednur-ը և կայքում գրանցված վաճառողները գնորդների անձնական տեղեկատվության առանձին և անկախ տվյալների վերահսկիչներ են, քանի որ նրանք երկուսն էլ մշակում են օգտատերերի անձնական տվյալները (օրինակ՝ գնորդի անունը, էլ. հասցեն և առաքման հասցեն): Հետևաբար, յուրաքանչյուր կողմ պատասխանատու է այն անձնական տեղեկատվության համար, որը ստանում է Ծառայությունների մատուցման ժամանակ: Օրինակ, եթե վաճառողը ակամա բացահայտում է գնորդի անունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն մեկ այլ գնորդի պատվերը կատարելիս, հենց այդ վաճառողը, և ոչ Rednur-ը, պատասխանատվություն կկրի տվյալի արտահոսքի համար:

 

3. Ձեր օգտահաշիվը

Մեր ծառայությունից ամբողջապես օգտվելու համար ձեզ անհրաժեշտ է ստեղծել օգտահաշիվ Rednur.com-ում: Ահա մի քանի կանոն Rednur-ի հետ աշխատելու համար։

Մեր ծառայություններից կարող են օգտվել 18 տարեկանը լրացած անձինք։ 18 տարեկանից ցածր և առնվազն 13 տարեկան անչափահասները կարող են օգտվել կայքից միայն ծնողի կամ օրինական խնամակալի թույլտվությամբ և հսկողությամբ: Մինչև 13 տարեկան անձինք չեն կարող օգտվել Rednur-ից կամ ծառայություններից: Եթե ձեր օգտահաշվով գրանցված է նաև անչափահաս, վերջինիս վարքագծի համար պատասխանատվությունը կրում եք դուք։ Լրացուցիչ կարող եք ուսումնասիրել անչափահասի ինտերնետ հասանելիությունը սահմանափակելու մասին այլ նյութեր։

Եղե՛ք ազնիվ.Չի կարելի օգտագործել սխալ տեղեկություն կամ օգտահաշվում ներկայանալ այլ անձի անունից։

Ընտրեք անուն: Եթե չեք օգտագործում ձեր ամբողջական անունը, այնուամենայնիվ չի կարելի օգտագործել վիրավորական, հայհոյանք կամ այլ անօրինական բառապաշար:

Ձեր օգտահաշիվը ձեր պատասխանատվությունն է: Եթե դուք գրանցվում եք որպես բիզնես և լրացնում եք ֆինանսական տեղեկատվություն, դրանով հաստատում եք, որ իրավասու եք համաձայնել Rednur.com-ի օգտագործման դրույթներին։ Հաշիվները (այլոց) փոխանցելի չեն:

Պաշտպանեք ձեր օգտահաշիվը: Դուք պատասխանատու եք հաշվի ողջ գործունեության համար, այնպես որ օգտագործեք բարդ գաղտնաբառ և մի փոխանցեք այն այլ անձանց։

Օգտագործման դրույթները իրենցից չեն ներկայացնում գործակալության, գործընկերության, համատեղ ձեռնարկության, ֆրանչայզինգային հարաբերություններ:

 

4․ Ձեր բովանդակությունը

Ձեր բովանդակությունը այն ինֆորմացիան է, որը դուք վերբեռնում եք Rednur.com: Rednur.com -ում հրապարակվող խանութների անունների, պրոֆիլի նկարների, ցուցակի լուսանկարների, ցուցակի նկարագրությունների, ակնարկների, մեկնաբանությունների, տեսանյութերի, օգտվողի անունների և այլնի նկատմամբ մենք չենք ներկայացնում որևէ պահանջներ։

Ա. Ձեր Բովանդակությունը ձեր պատասխանատվությունն է: Դուք հաստատում եք, որ ձեզ են պատկանում բովանդակության նկատմամբ բոլոր իրավունքները, և որ այն վերբեռնելը չի ​​խախտում երրորդ կողմի իրավունքները:

Բ. Թույլտվություն: Դուք Rednur-ին տրամադրում եք ձեր բովանդակությունն օգտագործելու լիցենզիա՝ այն վերբեռնելու միջոցով: Թեպետ Rednur-ին չի պատկանում ձեր բովանդակությունը, բայց մենք կարող ենք այն օգտագործել կայքի զարգացման համար: Այսպիսով, մենք չենք ոտնահարի ձեր իրավունքները և կարող ենք նպաստել ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ու ծառայությունների առաջխաղացմանը։

Գ. Rednur-ի իրավունքները. Վերբեռնելով ձեր բովանդակությունը՝ դուք Rednur-ին տալիս եք ոչ բացառիկ, անվերադարձելի, ենթալիցենզավորվող, մշտական ​​լիցենզիա՝ օգտագործելու, ցուցադրելու, խմբագրելու, փոփոխելու, վերարտադրելու, տարածելու, պահելու համար: Սա մեզ թույլ է տալիս գովազդել Rednur-ը, ձեր Rednur խանութը կամ Ծառայությունները ցանկացած ձևաչափով կամ ալիքով, ներառյալ Rednur ծառայությունները, մեր գործընկերների, երրորդ կողմի կայքերը կամ գովազդային հարթակները: Այսպիսով դուք չեք կարող ներկայացնել մեզ որևէ իրավական պահանջ ձեր բովանդակության օգտագործման համար: Դուք նաև ընդունում եք տվյալներն օգտագործելու օրինական անհրաժեշտությունը, եթե ձեր Բովանդակությունը պարունակում է անձնական տեղեկություններ:

Դ. Մտավոր սեփականություն: Rednur-ը հարգում է մտավոր սեփականության իրավունքները և հետևում է օրինական ընթացակարգերին՝ չթույլատրված բովանդակությունը հեռացնելու համար:

Ե. Կեղծ կամ ապակողմնորոշիչ բովանդակություն: Գոյություն ունեն բովանդակության որոշ տեսակներ, որոնք արգելված են տեղադրել Rednur-ի ծառայություններում (իրավական կամ այլ պատճառներով): Դուք իրավունք չունեք հրապարակելու վիրավորական, սպառնալից, զրպարտչական, գռեհիկ կամ մոլորեցնող տեղեկատվություն:

 

5. Ինչպե՞ս եք օգտվում մեր ծառայություններից

Թույլտվություն․

Մենք տրամադրում ենք Ծառայություններից օգտվելու սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցվող և չեղարկելի լիցենզիա՝ համաձայն Պայմանների և, մասնավորապես, հետևյալ սահմանափակումների.

Արգելվում է օգտագործել մեր ծառայություններն անօրինական գործողություններ կատարելու համար: Դուք համաձայնում եք, որ ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը չի խախտի որևէ գործող օրենսդրություն: Սա ներառում է բոլոր կիրառելի տեղական, նահանգային, դաշնային և միջազգային օրենսդրությունը:

Ձեր պարտականությունն է, օրինակ, ստանալ ցանկացած լիցենզիա,որը պահանջում է ձեր խանութը և համապատասխանել կիրառելի իրավական պահանջներին համապատասխան իրավասությունների: Սա ներառում է ձեր ապրանքների վաճառքը և առաքումը, ներառյալ տարիքի ստուգումը առաքման պահին, եթե դա պահանջվում է օրենքով:

Դուք չեք կարող

Վաճառել որևէ բան, որը խախտում է օրենքը։

Չեք կարող ներգրավվել խարդախության մեջ (ներառյալ կեղծ պնդումները կամ խախտումների մասին ծանուցումները),

Ցուցաբերել հակամրցակցային վարքագիծ։

 

6. Դադարեցում

Օգտահաշվի դադարեցում ձեր կողմից:

Կարգավորումներում կարող եք չեղարկել ձեր օգտահաշիվը: Ձեր բովանդակության մի մասը, որը տրամադրել եք Ծառայությունների միջոցով մինչև չեղարկումը, հասանելի կմնա: Անհրաժեշտ է վճարել հաշիվ-ապրանքագրերը։

Օգտահաշվի կասեցում։ Եթե մենք ունենք կասկածներ, որ դուք,ձեր բովանդակությունը կամ ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը խախտում է սույն Պայմանները, մենք կարող ենք դադարեցնել կամ կասեցնել ձեր հաշիվը (և հարակից բոլոր հաշիվները) և ձեր մուտքը Ծառայություններ: Նման դեպքում, դուք պայմանագրային կամ օրինական իրավունք չունեք օգտվելու մեր Ծառայություններից, օրինակ՝ վաճառել մեր կայքում կամ բջջային հավելվածում:

Եթե դուք բազմիցս խախտել եք մեր պայմանները, Rednur-ից կստանաք ծանուցում ձեր օգտահաշվի դադարեցման կամ կասեցման վերաբերյալ։

Եթե դուք կամ Rednur-ը ջնջում եք օգտահաշիվը, դուք կարող եք կորցնել ձեր վերբեռնած բովանդակությունը։

Rednur-ը կարող է փոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել Ծառայությունները ցանկացած պատճառով` ներառյալ սույն Ծառայության պայմաններում նշվածները: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում, եթե Ծառայությունների փոփոխություններն ազդում են Ձեր եկամուտների կամ դրանց միջոցով գումար վաստակելու կարողության վրա:

 

7. Պատասխանատվության սահմանափակում

Ձեր գնումները։ Դուք հասկանում եք, որ Rednur-ը չի արտադրում, չի պահում կամ ստուգում մեր Ծառայությունների միջոցով վաճառվող ապրանքներից որևէ մեկը: Մենք տրամադրում ենք առք ու վաճառքի անցկացման վայրը, մեր հարթակում ապրանքները արտադրվում, ցուցակագրվում և վաճառվում են ուղղակիորեն՝ անկախ վաճառողների կողմից, ուստի Rednur-ը չի կարող և չի տալիս որևէ երաշխիք դրանց որակի, անվտանգության, իսկության կամ օրինականության վերաբերյալ: Ձեր գնած ապրանքի հետ կապված ցանկացած իրավական հայց պետք է ներկայացվի անմիջապես ապրանքի վաճառողին: Դուք ազատում եք Rednur-ին մեր Ծառայությունների միջոցով վաճառվող ապրանքների հետ կապված ցանկացած պահանջից, ներառյալ թերի ապրանքների, վաճառողների կողմից խեղաթյուրված տեղեկությունների կամ ֆիզիկական վնասվածք ունեցող ապրանքների համար (օրինակ՝ արտադրանքի նկատմամբ պատասխանատվության պահանջները):

Բովանդակություն, որին դուք բախվում եք: Մեր Ծառայություններից օգտվելիս կարող եք հանդիպել նյութերի, որոնք ձեզ վիրավորական կամ անպատշաճ են թվում: Մենք որևէ հայտարարություն չենք անում Ծառայությունների միջոցով օգտվողների կողմից տեղադրված որևէ բովանդակության վերաբերյալ: Rednur-ը պատասխանատվություն չի կրում օգտատերերի կողմից հրապարակված բովանդակության ճշգրտության, հեղինակային իրավունքի համապատասխանության, օրինականության կամ պարկեշտության համար, որին դուք բախվել եք Ծառայությունների միջոցով: Դուք մեզ ազատում եք այդ բովանդակության հետ կապված պատասխանատվությունից:

Մարդիկ, որոնց հետ շփվում եք: Դուք կարող եք օգտագործել Ծառայությունները այլ անձանց հետ շփվելու համար՝ առցանց կամ անձամբ: Այնուամենայնիվ, դուք հասկանում եք, որ մենք չենք ստուգում մեր Ծառայությունների օգտատերերին, բացառությամբ որոշակի համապատասխանության և իրավական պարտավորությունների կատարման, և դուք մեզ ազատում եք այլ օգտատերերի հետ ձեր փոխգործակցության հետ կապված պատասխանատվությունից: Այնուամենայնիվ, զգույշ եղեք այլ օգտատերերի հետ փոխհարաբերություններում:

 

8. Երաշխիքներ

Rednur-ը պարտավորվում է ապահովել լավագույն ծառայությունները: Այնուամենայնիվ Մենք հրաժարվում ենք ցանկացած երաշխիքներից։

Մենք չենք խոստանում,

  1. որ ծառայությունները կլինեն անվտանգ կամ հասանելի որոշակի ժամանակ կամ վայրում.
  2. որ ցանկացած անսարքություն կամ սխալ հնարավոր կլինի անմիջապես ուղղել
  3. որ ծառայությունները զերծ կլինեն վիրուսներից կամ այլ վնասակար նյութերից.
  4. որ ծառայություններից օգտվելու արդյունքները կհամապատասխանեն ձեր ակնկալիքներին:

 

Ծառայություններից օգտվելու ռիսկը կրում եք դուք։

Քանի որ օրենսդրական որոշ նորմեր թույլ չեն տալիս ենթադրյալ երաշխիքային սահմանափակումներ, հետևյալ սահմանափակումները կարող են չկիրառվել ձեզ համար:

Պատասխանատվության սահմանները․

Օրենքով թույլատրելի առավելագույն չափով, ո՛չ Rednur-ը, ո՛չ մեր աշխատակիցները կամ տնօրենները պատասխանատվություն չեն կրում կորցրած շահույթի կամ եկամուտի համար, որոնք առաջանում են (կամ կապված են) Ծառայությունների օգտվելու ընթացքում իրականացվող առքուվաճառքի ժամանակ։

 

9. Վեճեր այլ օգտատերերի հետ

Եթե ​​Դուք վիճում եք Rednur-ի մեկ այլ օգտատիրոջ հետ, մենք առաջարկում ենք ուղիղ կապ հատատել մյուս կողմի հետ և փորձել վեճը լուծել խաղաղ ճանապարհով:

Rednur-ի պատասխանատվություն. դուք ազատում եք Rednur-ին այլ օգտատերերի կամ կողմերի հետ վեճերից բխող ցանկացած պահանջներից և վնասներից:

 

10. Վեճեր Rednur-ի հետ

Եթե դժգոհ եք Ծառայություններից կամ ունեք որևէ նկատառում դիմեք մեզ, և մենք կփորձենք օգնել: Եթե ​​ոչ, ապա հետևյալ կանոնները կարգավորում են մեր Ծառայությունների հետ կապված ցանկացած իրավական խնդիր.

Ա․ Գործող օրենք. Պայմաններն ու Դրույթները կարգավորվում են Կալիֆորնիայի և ԱՄՆ-ի օրենքներով: Այս կանոնակարգերը կիրառվում են ամենուր, սակայն, եթե դուք ապրում եք ԱՄՆ-ից դուրս, կարող եք պաշտպանված լինել տեղական սպառողների պաշտպանության մասին օրենքի պահանջվող դրույթներով:

Արբիտրաժ. դուք և Rednur-ը համաձայն եք, որ Պայմաններից բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած վեճ կամ պահանջ վերջնականապես կլուծվի վերջնական և պարտադիր արբիտրաժի միջոցով (օգտագործելով անգլերեն), որը կառավարվում է Ամերիկյան արբիտրաժային ասոցիացիայի («AAA») կողմից՝ իր Սպառողների արբիտրաժային կանոնների համաձայն («AAA կանոններ») այնուհետև ուժի մեջ են մտնում (այդ կանոնները ներառված են այս բաժնում հղումով, և այս Պայմանների ամսաթվի դրությամբ դուք կարող եք գտնել AAA կանոնները այստեղ): ** Արբիտրը կվարի արբիտրաժը համաձայն այս կանոնների: Իրավարար վճռի վերաբերյալ իրավասություն ունեցող ցանկացած դատարան կարող է որոշում կայացնել:

 

11. Կոնտակտային տվյալներ

Եթե ​​Պայմանների վերաբերյալ ունեք հարցեր, գրեք մեզ [email protected] հասցեով:

*Որոշ երկրներում դուք կարող եք ունենալ լրացուցիչ իրավունքներ և/կամ նախորդը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա: